Profile i akcesoria do sufitów napinanych
Profesjonalne oświetlenie LED

Administrator danych osobowych

Administratorem wszelkich danych osobowych jest firma 2K-TRADE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wersalska 47/75/206, 91-212 Łódź. Adres korespondencyjny: ul. Wersalska 47/75/206, 91-212 Łódź

Administrator, za pośrednictwem Serwisu widniejącego pod adresem www.2k-trade.com oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników:

 • Personalia, takie jak imię, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu.
 • Informacje o aktywności Użytkowników, takie jak informacje na temat działań w ramach poruszania się po naszych Usługach i tego, z których elementów naszych Usług najczęściej Użytkownicy korzystają, oraz informacje dotyczące chęci złożenia zapytania
 • Informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja.

Zbieramy dane osobowe z następujących źródeł:

 • Bezpośrednie interakcje, takie jak te, których dokonują Użytkownicy w trakcie dokonywania zapytania o dany produkt.
 • Dane od osób trzecich, takie jak informacje ze stron internetowych osób trzecich lub inne informacje, które Użytkownik udostępnił do publicznego wglądu lub informacje dostarczane przez osoby trzecie, w tym, między innymi, przez rząd i odsprzedawców danych.
 • Technologie zautomatyzowanego śledzenia, z których pozyskujemy takie dane jak automatycznie zebrane informacje na temat interakcji z naszymi Usługami i stronami internetowymi, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie, logi i sygnalizatory WWW oraz znaczniki internetowe.

Cel zbierania danych

Zebrane dane osobowe są wykorzystywane w celu, w którym zostały przez przekazane; w szerszym zakresie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach ustawowo określonych i innych uzasadnionych celach.

Podstawa prawna

Zgodność przetwarzania z prawem to jedna z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych – przetwarzamy je w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami – na przykład do poprawy jakości naszych produktów i usług;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych;
 • w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę.

W zależności od tego, jakie Użytkownik podejmuje działania w stosunku do nas i w Usłudze możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • Prowadzenia marketingu, tj. między innymi zarejestrowania zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych w stosownych przypadkach. Ten rodzaj przetwarzania odbywa się w oparciu o wyrażenie zgody lub nasze prawnie uzasadnione interesy;
 • Udoskonalania naszych Usług i tworzenia nowych produktów, tj. między innymi zaproszenia Użytkowników do udziału w ankietach. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami;
 • W innych celach związanych ze wsparciem biznesu, tj. między innymi zarządzania zapytaniami, zarządzania finansowego i podatkowego, zarządzania ryzykiem i zgodnością oraz raportowania do podmiotów zewnętrznych. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celu wypełniania obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na mocy obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych, lub z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy.

Udostępnianie danych osobowych

W celu dostarczania możliwie najlepszych Usług i zapewnienia rozwoju naszego przedsiębiorstwa możemy udostępniać określone informacje odbiorcom wewnątrz firmy lub wybranym osobom trzecim. Może ponadto istnieć określony obowiązek ustawowy lub prawny, co do którego w dobrej wierze uważamy, że wymaga od nas ujawnienia danych osobowych Użytkowników podmiotom zewnętrznym. Możemy udostępniać dane między innymi:

 • naszym dostawcom usług, np. do zarządzania usługami lub hostingu usług i/lub zarządzania rozwiązaniami technologicznymi wspomagającymi Usługi, które świadczymy lub hostingu takich rozwiązań;
 • innym podmiotom, np. w stosownych przypadkach na potrzeby przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zachowania zgodności, zarządzania ryzykiem, rozwoju przedsiębiorstwa i/lub spraw związanych z utrzymaniem ładu korporacyjnego lub
 • organom administracji rządowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • firmy transportowych i kurierskich realizujących dostawę towaru;

Za każdym razem, gdy udostępniamy dane osobowe wewnątrz spółki lub na rzecz osób trzecich w innych państwach, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym obowiązującymi wzorcowymi klauzulami UE. Zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podmioty podlegają obowiązkowi stosowania odpowiednich zabezpieczeń celem zapewnienia ochrony danych osobowych i mogą uzyskiwać dostęp jedynie do danych osobowych niezbędnych do wykonania określonych zadań.

Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez nas obowiązków oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których ww. dane zostały zebrane, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dane osobowe na przetwarzanie, na które Użytkownik wyraził zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych można zgłaszać mailowo na adres: contact@2k-trade.com

Przysługujące prawa

Użytkownikom Serwisu przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu: prawo do uzyskania informacji na temat danych osobowych Użytkowników, które przetwarzamy.
 • Prawo do sprostowania danych: prawo do żądania od nas sprostowania lub uzupełnienia danych w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych: prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych Użytkowników w zakresie dozwolonym prawem. W określonych okolicznościach spełnienie żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub wykonania umowy.
 • Prawo do przenoszenia danych: prawo do żądania od nas bezpośredniego przekazania danych osobowych należących do Użytkownika. Ten zapis ma zastosowanie do określonych danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i za zgodą lub oparte na umowie, którą Użytkownik z nami zawarł. Na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości technicznych możemy przekazać dane osobowe Użytkownika wybranej przez Użytkownika osobie trzeciej.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do żądania od nas ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, które są przez nas przechowywane przez określoną ilość czasu lub przez czas nieograniczony. 
 • Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 
 • Wycofanie zgody: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie;

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies wykorzystujemy do optymalizacji naszych stron internetowych i analizowania ruchu internetowego. Okazjonalnie w przypadku gdy uzyskaliśmy wcześniejszą świadomą zgodę, możemy wykorzystywać pliki cookie od osób trzecich, w tym z wtyczek społecznościowych we własnych celach marketingowych.

Pliki cookie i podobne technologie (łącznie zwane „Plikami cookie”) to niewielkie pliki tekstowe lub piksele, które mogą być przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika. Pliki cookie mogą być niezbędne, aby ułatwić przeglądanie strony internetowej i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika. Pliki cookie od osób trzecich mogą zbierać informacje, aby analizować indywidualne zachowanie związane z wyszukiwaniem.

Możemy wykorzystywać pliki cookie z jednej z czterech kategorii przedstawionych poniżej. Baner dotyczący plików cookie umieszczony na naszej stronie ułatwia zarządzanie preferencjami dotyczącymi nieobowiązkowych kategorii plików cookie. Ponadto baner zawiera podsumowanie wszystkich plików cookie wykorzystywanych w ramach tych kategorii.

 • Niezbędne pliki cookie – te obowiązkowe pliki cookie są potrzebne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszych stron internetowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają dostęp do dodatkowych funkcji na naszych stronach.
 • Pliki cookie poprawiające wydajność – te pliki cookie stanowią wsparcie usług analitycznych, które pomagają nam udoskonalać funkcje naszej strony i doświadczenia użytkowników.
 • Preferencyjne pliki cookie – te pliki cookie mogą być stosowane do zbierania informacji i publikowania spersonalizowanych treści i reklam na naszych i innych stronach internetowych.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw Użytkownikom można skontaktować się z nami, pisząc adres e-mail: contact@2k-trade.pl lub pod numerem telefonu 785-777-975

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).